( அமிர்த தாரா தீட்சை பெறுவதற்கு...........!! click here )Share !
This Post

அமிர்த தாரா மந்திர தீட்சை 13.12.2015

அமிர்த தாரா மந்திர தீட்சை 13.12.2015 அன்று எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்.  நீங்களும் அமிர்த தாரா மந்திர தீட்சை எடுக்க கீழ குறிப்பிட்டுள்ள தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

நேரில் அமிர்த தாரா மந்திர தீட்சை பெற்றுக்கொள்ள  கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.


தொலைபேசி எண் :-


 India Time9 am - 6 pm 

வரவேண்டிய முகவரி :-

                                                         ஸ்ரீ குரு மிஷன்
                                                     விழுப்புரம் சாலை
                                                     காடகனூர் அஞ்சல் 605755
                                                     விழுப்புரம் மாவட்டம்
                                                     தமிழ்நாடு
-  

உஜிலாதேவி பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற