( அமிர்த தாரா தீட்சை பெறுவதற்கு...........!! click here )Share !
This Post

அன்பார்ந்த வாசகர்களுக்கு பணிவான வணக்கம்ன்பார்ந்த வாசகர்களுக்கு பணிவான வணக்கம்

     நமது ஸ்ரீ நாராயணா மிஷன் ஆஸ்ரமத்தில் இனிவரும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அகண்ட ராம நாம ஜபமும் உலக அமைதிக்கான பிராத்தனையும் நடை பெற இருப்பதனால் நம் உஜிலாதேவி இணையதளத்தில் சனிக்கிழமை தோறும் புதிய பதிவுகளை தரமுடியாத சூழ்நிலை உள்ளது

இது தற்க்கால தடை என்றாலும் ஒரு நற்காரியத்திற்காக வாசகர்கள் பொறுத்து மன்னிக்க வேண்டுகிறோம்

உங்களின் ஆதரவு எப்போதும் போல் இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்
என்றும் இறைபணியில்
  டாக்டர். v.v.சந்தானம்    உஜிலாதேவி பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற