( அமிர்த தாரா தீட்சை பெறுவதற்கு...........!! click here )குருஜியின் மர்மம்